Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230317

Kalasammioden hankinta

Kellonmeren Kala Oy

22.01.2023 - 03.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sammioiden avulla saaliin jäittäminen ja pakkaaminen aluksella vähentää kalan käsittelykertoja, minkä vuoksi saalis säilyy parempi laatuisena eikä kylmäketju katkea.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230317

Startdatum

22.01.2023

Slutdatum

03.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner