Hanke
Kehittämishanke - 8014

Kalastajan Itä-Lappi esiselvitys

Itä-Lapin kuntayhtymä

19.05.2015 - 24.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys vuosina 2015-2018 toteutettavaa vaiheistettua Itä-Lapin neljä kuntaa kattavaa Kalastajan Itä-Lappi- toimenpideohjelmaa varten. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja se toteutetaan ostopalveluna touko-syyskuussa 2015. Hankkeessa selvitetään aiemmin Itä-Lapin neljän kunnan alueella tehtyjä kalastuksen ja sen edellytyksiin kohdistettujen toimenpiteiden ansiosta syntyneitä toimenpideaihioita ja muita kalastuksen kehittämisen mahdollisuuksia ja laaditaan tulosten ja toimijoiden tapaamisten perusteella toimenpideohjelma Itä-Lapin kalastusmatkailun ja sen edellytysten kehittämistä varten toteutettavaksi erillisellä rahoituksella. Suunnitelmaan tulee sisältyä esitys toimenpiteiden rahoittamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisten yritysten osallisuuteen sekä viestintään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8014

Aloituspäivämäärä

19.05.2015

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt