Hanke
Kehittämishanke - 260395

KaMu Päijät-Häme – Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

KaMu Päijät-Häme - Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla -hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeen painopisteet muodostuvat neljästä työpaketista: 1) Yritysten kasvua, menestymistä ja uudistumista 2) Digitaalisuus ja monikanavaisuus 3) Kestävä ja vastuullinen yritystoiminta 4) Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet. Toimenpiteet, tavoitteet ja tulokset syntyvät hankesuunnitelmaan kirjattujen työpakettien mukaisesti. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke täydentää yhteistyössä LADEC Oy:n ja muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten, elinvoima- ja elinkeinopäälliköiden tuottamaa toimintaa. Hanke edistää Päijät-Hämeen alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä yrityksen kestävään liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hankkeessa hakijana on ProAgria Etelä-Suomi ry ja osatoteuttajina Työtehoseura ry ja Päijänne-Leader ry. Hanke tarjoaa yrityksille ohjausta ja neuvontaa, järjestää yrittäjätilaisuuksia, infoja, tietoiskuja ja pienryhmätoimintaa, sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hanketta toteutetaan tiiviinä yhteistyönä, seudullisten toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023 - 31.12.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260395

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt