Projekt
Utvecklingsprojekt - 260395

KaMu Päijät-Häme – Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KaMu Päijät-Häme - Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla -hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeen painopisteet muodostuvat neljästä työpaketista: 1) Yritysten kasvua, menestymistä ja uudistumista 2) Digitaalisuus ja monikanavaisuus 3) Kestävä ja vastuullinen yritystoiminta 4) Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet. Toimenpiteet, tavoitteet ja tulokset syntyvät hankesuunnitelmaan kirjattujen työpakettien mukaisesti. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke täydentää yhteistyössä LADEC Oy:n ja muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten, elinvoima- ja elinkeinopäälliköiden tuottamaa toimintaa. Hanke edistää Päijät-Hämeen alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä yrityksen kestävään liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hankkeessa hakijana on ProAgria Etelä-Suomi ry ja osatoteuttajina Työtehoseura ry ja Päijänne-Leader ry. Hanke tarjoaa yrityksille ohjausta ja neuvontaa, järjestää yrittäjätilaisuuksia, infoja, tietoiskuja ja pienryhmätoimintaa, sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hanketta toteutetaan tiiviinä yhteistyönä, seudullisten toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023 - 31.12.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260395

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner