Hanke
Kehittämishanke - 278327

KaMu Uusimaa – Kasvua ja Menestystä uusiutumalla

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

KaMu Uusimaa - Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla -hankkeen tavoitteena on edistää Uudenmaan maakunnan maaseutualueiden älykästä ja kehittyvää elinkeinotoimintaa. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke täydentää yhteistyössä alueen kehitysyhtiöiden ja muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten / elinvoima/ ja elinkeinopäälliköiden tuottamaa toimintaa. Hanke edistää Uudenmaan alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista. Hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden alkuvaiheen sparraus ja yrittäjien ohjaaminen oikean polun alkuun ja sopivien rahoitusmahdollisuuksien löytyminen yritysten hankkeille. Hanke tiedottaa osaltaan eri rahoitustukien mahdollisuuksista, tekee yleisluontoisia tarvekartoituksia yrityksille, ohjaa yrittäjiä rahoitustukien hakemisessa sekä kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä käynnistämään yhteistyö-hankkeita. Toimenpiteinä on järjestää yrittäjätilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, työpajoja ja infoja sekä live-tilaisuuksina että webinaareja. Hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi yhdessä tuensiirtokumppani Uudenmaan Yrittäjät kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2024 - 31.12.2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278327

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt