Projekt
Utvecklingsprojekt - 278327

KaMu Uusimaa – Kasvua ja Menestystä uusiutumalla

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KaMu Uusimaa - Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla -hankkeen tavoitteena on edistää Uudenmaan maakunnan maaseutualueiden älykästä ja kehittyvää elinkeinotoimintaa. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke täydentää yhteistyössä alueen kehitysyhtiöiden ja muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten / elinvoima/ ja elinkeinopäälliköiden tuottamaa toimintaa. Hanke edistää Uudenmaan alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista. Hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden alkuvaiheen sparraus ja yrittäjien ohjaaminen oikean polun alkuun ja sopivien rahoitusmahdollisuuksien löytyminen yritysten hankkeille. Hanke tiedottaa osaltaan eri rahoitustukien mahdollisuuksista, tekee yleisluontoisia tarvekartoituksia yrityksille, ohjaa yrittäjiä rahoitustukien hakemisessa sekä kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä käynnistämään yhteistyö-hankkeita. Toimenpiteinä on järjestää yrittäjätilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, työpajoja ja infoja sekä live-tilaisuuksina että webinaareja. Hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi yhdessä tuensiirtokumppani Uudenmaan Yrittäjät kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2024 - 31.12.2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278327

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner