Hanke
Kehittämishanke - 26461

KANSAINVÄLINEN ESISELVITYSHANKE URHO-LINJAN KEHITTÄMISEEN ¿Yhteistyön voimaa meillä ja muualla¿

Kankaanpään kaupunki

01.12.2016 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityksessä pyritään selvittämään pilottina alueellemme kokonaisvaltaista liikkumisen mallia, jossa lapset ja nuoret innostettaisiin liikkumaan sekä aktivoitaisiin kaikki ikäluokat entistä paremmin liikkumaan siten, että liikuntakasvatuksessa ovat mukana kaikki ns. positiivisen mahdollistamisen kautta. Liikunta pitäisi mieltää jokaisessa oppiaineessa jossakin muodossa toteutettavaksi, vaikkapa jokaisen oppitunnin aikana. Lapsille ja nuorille pitäisi pystyä järjestämään myös mahdollisuuksia kokeilla erilaisia lajeja esimerkiksi lajiliittojen yhteistyöllä, koska valtava määrä mahdollisia lajilahjakkuuksia jää myös täydellisesti löytämättä nykyisen kasvatusmallin mukaan. Kankaanpään yhteislyseo toimii hankkeen alueellisena koordinoijatahona. Lisäresursseilla pystymme rakentamaan pysyvän yhteistyömallin lapsen varhaiskehityksestä armeijan jälkeiseen työelämään ja senioritoimintaan.Ihanteellisessa tilanteessa lapsi aloittaa liikuntaan perehdytettyjen esiopettajien käsissä opintiensä ja suorittaa peruskoulun aktiivisesti liikkuen ja harrastaen. Lukion ja/tai ammatillisten opintojen ohessa oppilas voisi valmentautua kansainvälisen yhteistyön mukana tuomissa oppilaitoksissa esim. yhden opintojakson ajan. Tavoitteenamme on selvittää miten toteuttaa aktiivinen oppimispolku, harrastus- ja oppilaitos- ympäristöineen ja tarvitsemme suunnitelman, jossa otetaan huomioon lapsen kehitys ja oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi. Kiinnittämällä huomiota oppimisympäristöön, tulevaisuuden laadukas toiminta muokkaisi kasvatustyötämme esiasteesta armeijaikään sekä aktivoisi yleisesti liikunnallisuutta eri ikäluokissa. Oppilaitoksissa ja esikasvatusyksiköissä on paljon voimavaroja jotka eivät ole nykyisellään suomalaisen yhteiskunnan käytössä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26461

Aloituspäivämäärä

01.12.2016

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt