Projekt
Utvecklingsprojekt - 26461

KANSAINVÄLINEN ESISELVITYSHANKE URHO-LINJAN KEHITTÄMISEEN ¿Yhteistyön voimaa meillä ja muualla¿

Kankaanpään kaupunki

01.12.2016 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityksessä pyritään selvittämään pilottina alueellemme kokonaisvaltaista liikkumisen mallia, jossa lapset ja nuoret innostettaisiin liikkumaan sekä aktivoitaisiin kaikki ikäluokat entistä paremmin liikkumaan siten, että liikuntakasvatuksessa ovat mukana kaikki ns. positiivisen mahdollistamisen kautta. Liikunta pitäisi mieltää jokaisessa oppiaineessa jossakin muodossa toteutettavaksi, vaikkapa jokaisen oppitunnin aikana. Lapsille ja nuorille pitäisi pystyä järjestämään myös mahdollisuuksia kokeilla erilaisia lajeja esimerkiksi lajiliittojen yhteistyöllä, koska valtava määrä mahdollisia lajilahjakkuuksia jää myös täydellisesti löytämättä nykyisen kasvatusmallin mukaan. Kankaanpään yhteislyseo toimii hankkeen alueellisena koordinoijatahona. Lisäresursseilla pystymme rakentamaan pysyvän yhteistyömallin lapsen varhaiskehityksestä armeijan jälkeiseen työelämään ja senioritoimintaan.Ihanteellisessa tilanteessa lapsi aloittaa liikuntaan perehdytettyjen esiopettajien käsissä opintiensä ja suorittaa peruskoulun aktiivisesti liikkuen ja harrastaen. Lukion ja/tai ammatillisten opintojen ohessa oppilas voisi valmentautua kansainvälisen yhteistyön mukana tuomissa oppilaitoksissa esim. yhden opintojakson ajan. Tavoitteenamme on selvittää miten toteuttaa aktiivinen oppimispolku, harrastus- ja oppilaitos- ympäristöineen ja tarvitsemme suunnitelman, jossa otetaan huomioon lapsen kehitys ja oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi. Kiinnittämällä huomiota oppimisympäristöön, tulevaisuuden laadukas toiminta muokkaisi kasvatustyötämme esiasteesta armeijaikään sekä aktivoisi yleisesti liikunnallisuutta eri ikäluokissa. Oppilaitoksissa ja esikasvatusyksiköissä on paljon voimavaroja jotka eivät ole nykyisellään suomalaisen yhteiskunnan käytössä

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

26461

Startdatum

01.12.2016

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner