Hanke
Kehittämishanke - 65812

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi

AISAPARI ry

08.04.2018 - 07.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi on kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja malleja ikäystävälliseen toimintaan kartoittava esiselvityshanke. Hankkeessa haetaan mallia kansainvälisiltä osaajilta ja tuotetaan niistä käytännön esimerkkejä ja tutkimustietoa sisältävää materiaalia. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa etenkin palvelualan toimijoita ikäystävälliseen palveluiden muotoiluun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

65812

Aloituspäivämäärä

08.04.2018

Loppumispäivämäärä

07.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt