Hanke
Kehittämishanke - 59022

Kansainvälistyminen kuntoon-yritysryhmähanke

Kauhavan kaupunki

01.12.2017 - 15.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmähanke Kansainvälisyys kuntoon on kuuden maaseutumatkailuyrityksen, kansainvälistymisestä ja yhteistyöstä uutta kasvua hakevan, mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hanke keskittyy yritysten kehittämiseen, uusien verkostotuotteiden tuotteistamiseen, yritysten kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisin sekä yritysten omien että yhteisten verkostotuotteiden markkinoinnin ja myynnin edistämiseen. Hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla, tuotteistaa verkostolle yhteinen tuoteperhe / kiertomatkatuote ja lanseerata se. Hankkeessa yritykset parantavat tuotetarjontansa näkyvyyttä ja kehittävät uudenlaisia matkailutuotteita, yrittäjät lisäävät tuotteistuksen ja kansainvälistymisen osaamistaan erilaisten työpajojen, asiantuntijakonsultaation sekä opintomatkojen avulla. Yritykset teettävät erilaisia markkinointimateriaaleja, parantavat digitaalista näkyvyyttään sekä yrityksen kansainväliseen matkailumarkkinointiin ja myyntiin sopivia aineistoja ja verkkonäkyvyyttä sekä tekevät yhdessä tuotekehitystä ja markkinointitoimenpiteitä. Näiden lisäksi yritykset syventävät keskinäistä yhteistyötään ja verkoston toimintamalleja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

59022

Aloituspäivämäärä

01.12.2017

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt