Hanke
Kehittämishanke - 80311

KANTRI-NEUVO – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Kajaanin kaupunki

30.06.2019 - 29.06.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien sekä metsänomistajien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä. Maakunnan päätuotantosuuntien (maito ja naudanliha) tuotantopotentiaalin ylläpito ja kehittäminen kestävällä tavalla sekä tuotannon monipuolistaminen alueen erikoismaataloutta (vertikaaliviljely, erikoiskasvit, marjat, hedelmät, hyönteistuotanto), luomutuotantoa sekä metsien monikäyttöä kehittämällä. Toimenpiteillä tavoitellaan tuotantoalojen kannattavuuden lisäämistä, päätuotantosuuntien suhteellisen osuuden ylläpitämistä, uudistumista ja erikoistumista, luomutuotannon lisäämistä, maatilojen sukupolvenvaihdosten tukemista ja tuotannollisten investointien edistämistä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomioita Neuvo 2020 järjestelmän piirissä olevien neuvontojen tutuksi tekemistä viljelijöiden parissa. Koulutusten läpileikkaavana teemana, mahdollisuuksien mukaan, on ilmastonmuutos. Hankkeen koulutusteemoja ovat: 1. Maidon- ja lihantuotanto 2. Puutarhatuotannon uudet viljelymenetelmät ja kasvit 3. Luomu 4. Maatilan talouden hallinta ja spv 5. Hyönteistalous 6. Metsien monikäyttö Hakija ja hallinnoija Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto (KAO) Rahoittajat Kainuun ELY -keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (MSR), koulutus- ja tiedonvälitys Kokonaiskustannukset 330 400 euroa Toteutusaika 1.7.2019 - 31.12.2021 Kohderyhmä Kainuulaiset maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat Tavoite Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä ja tuoda yrittäjien tietoon tuorein tieto alan innovaatioista koulutusten avulla. Määrällisinä tavoitteena ovat 240 opiskelijaa ja 770 opiskelijatyöpäivää. Toimenpiteet Hanke järjestää koulutuskokonaisuuksia, jotka lisäävät yrittäjien osaamista sekä uudistavat elinkeinoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80311

Aloituspäivämäärä

30.06.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt