Projekt
Utvecklingsprojekt - 80311

KANTRI-NEUVO – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Kajaanin kaupunki

30.06.2019 - 29.06.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien sekä metsänomistajien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä. Maakunnan päätuotantosuuntien (maito ja naudanliha) tuotantopotentiaalin ylläpito ja kehittäminen kestävällä tavalla sekä tuotannon monipuolistaminen alueen erikoismaataloutta (vertikaaliviljely, erikoiskasvit, marjat, hedelmät, hyönteistuotanto), luomutuotantoa sekä metsien monikäyttöä kehittämällä. Toimenpiteillä tavoitellaan tuotantoalojen kannattavuuden lisäämistä, päätuotantosuuntien suhteellisen osuuden ylläpitämistä, uudistumista ja erikoistumista, luomutuotannon lisäämistä, maatilojen sukupolvenvaihdosten tukemista ja tuotannollisten investointien edistämistä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomioita Neuvo 2020 järjestelmän piirissä olevien neuvontojen tutuksi tekemistä viljelijöiden parissa. Koulutusten läpileikkaavana teemana, mahdollisuuksien mukaan, on ilmastonmuutos. Hankkeen koulutusteemoja ovat: 1. Maidon- ja lihantuotanto 2. Puutarhatuotannon uudet viljelymenetelmät ja kasvit 3. Luomu 4. Maatilan talouden hallinta ja spv 5. Hyönteistalous 6. Metsien monikäyttö Hakija ja hallinnoija Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto (KAO) Rahoittajat Kainuun ELY -keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (MSR), koulutus- ja tiedonvälitys Kokonaiskustannukset 330 400 euroa Toteutusaika 1.7.2019 - 31.12.2021 Kohderyhmä Kainuulaiset maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat Tavoite Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä ja tuoda yrittäjien tietoon tuorein tieto alan innovaatioista koulutusten avulla. Määrällisinä tavoitteena ovat 240 opiskelijaa ja 770 opiskelijatyöpäivää. Toimenpiteet Hanke järjestää koulutuskokonaisuuksia, jotka lisäävät yrittäjien osaamista sekä uudistavat elinkeinoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

80311

Startdatum

30.06.2019

Slutdatum

29.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner