Hanke
Kehittämishanke - 159201

Kartoitushanke Biokaasuvoimalaitoksen mahdollisuuksista

Ukipolis Oy

31.03.2021 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshanke biovoimalaitoksen mahdollisuuksista Hankkeen tavoitteena on kartoittaa biokaasulaitoksen perustamisen edellytyksiä Uuteenkaupunkiin tai lähialueelle Vakka-Suomeen. Hankkeessa tehdään tarve- resurssi- ja materiaalivirtakartoitukset, jotta biokaasulaitoksen toiminnan potentiaali saadaan selville. Hankkeella kartoitetaan mm. teollisuuden yritysten energiatarpeita sekä syötemateriaalien virtoja. Hankkeessa huomioidaan muiden lähialueiden suunnitelmat. Hankkeesta saa lisätietoa Ukipolis Oy:stä, katariina.torvinen@ukipolis.fi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

159201

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt