Hanke
Utvecklingsprojekt - 159201

Kartoitushanke Biokaasuvoimalaitoksen mahdollisuuksista

Ukipolis Oy

31.03.2021 - 27.02.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshanke biovoimalaitoksen mahdollisuuksista Hankkeen tavoitteena on kartoittaa biokaasulaitoksen perustamisen edellytyksiä Uuteenkaupunkiin tai lähialueelle Vakka-Suomeen. Hankkeessa tehdään tarve- resurssi- ja materiaalivirtakartoitukset, jotta biokaasulaitoksen toiminnan potentiaali saadaan selville. Hankkeella kartoitetaan mm. teollisuuden yritysten energiatarpeita sekä syötemateriaalien virtoja. Hankkeessa huomioidaan muiden lähialueiden suunnitelmat. Hankkeesta saa lisätietoa Ukipolis Oy:stä, katariina.torvinen@ukipolis.fi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

159201

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

27.02.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt