Hanke
Kehittämishanke - 201867

Kasvua kansainvälisyydestä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

05.06.2022 - 08.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kasvua kansainvälisyydestä -yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä selkeiden vientimyynnin toimintatapojen kehittämisessä, jälleenmyynnin organisoimisessa sekä jälleenmyyjien tukemisessa. Tavoitteena on myös hankkia kontakteja vientimarkkinoilla toimiviin potentiaalisiin asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin, kuten jälleenmyyjiin, agentteihin tai edustajiin ja pidemmällä tähtäimellä saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua alueen yrityksille sekä avata yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä. Yhteisinä toimenpiteinä toteutetaan valmennukset jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen sekä kansainvälisille messuille valmistautumiseen. Kehittämistä syvennetään yrityskohtaisesti osioilla: Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen, Kansainvälisille messuille valmistautuminen, Digimarkkinoinnin tuki messuille -suunnitelma ja Kansainvälisten messujen jälkitoimenpiteet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

201867

Aloituspäivämäärä

05.06.2022

Loppumispäivämäärä

08.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt