Projekt
Utvecklingsprojekt - 201867

Kasvua kansainvälisyydestä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

06.06.2022 - 09.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kasvua kansainvälisyydestä -yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä selkeiden vientimyynnin toimintatapojen kehittämisessä, jälleenmyynnin organisoimisessa sekä jälleenmyyjien tukemisessa. Tavoitteena on myös hankkia kontakteja vientimarkkinoilla toimiviin potentiaalisiin asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin, kuten jälleenmyyjiin, agentteihin tai edustajiin ja pidemmällä tähtäimellä saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua alueen yrityksille sekä avata yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä. Yhteisinä toimenpiteinä toteutetaan valmennukset jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen sekä kansainvälisille messuille valmistautumiseen. Kehittämistä syvennetään yrityskohtaisesti osioilla: Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen, Kansainvälisille messuille valmistautuminen, Digimarkkinoinnin tuki messuille -suunnitelma ja Kansainvälisten messujen jälkitoimenpiteet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

201867

Startdatum

06.06.2022

Slutdatum

09.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner