Hanke
Kehittämishanke - 257271

Kasvunpaikka

Vantaan 4H-Yhdistys r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kasvunpaikka-hanke on Vantaan 4H-yhdistyksen toteuttama hanke, jossa edistetään lasten ja nuorten luonto- ympäristö ja eläinsuhdetta järjestämällä kouluvierailuja 4H:n kotieläinpihalla sekä paikallisilla maatiloilla. Hankkeessa suunnitellaan opetussuunnitelman mukaisia kouluvierailuja, jotka tarjoavat tekemällä oppimisen paikkoja ja joiden avulla lapset ja nuoret syventävät koulussa opittua tietoa käytännön ympäristössä. Kouluvierailujen tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten ymmärrystä maataloudesta ja ruoantuotannosta. Lisäksi hankkeessa edistetään varhaisnuorten työelämä- ja yrittäjyystaitoja järjestämällä leiri- kerho- ja työpajatoimintaa kotieläinpihan ympäristössä. Hankkeessa järjestetään myös kaikille avoimia paikallisia asukkaita osallistavia tapahtumia, jotka lisäävät alueen elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024-31.12.2025

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257271

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt