Projekt
Utvecklingsprojekt - 257271

Kasvunpaikka

Vantaan 4H-Yhdistys r.y.

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kasvunpaikka-hanke on Vantaan 4H-yhdistyksen toteuttama hanke, jossa edistetään lasten ja nuorten luonto- ympäristö ja eläinsuhdetta järjestämällä kouluvierailuja 4H:n kotieläinpihalla sekä paikallisilla maatiloilla. Hankkeessa suunnitellaan opetussuunnitelman mukaisia kouluvierailuja, jotka tarjoavat tekemällä oppimisen paikkoja ja joiden avulla lapset ja nuoret syventävät koulussa opittua tietoa käytännön ympäristössä. Kouluvierailujen tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten ymmärrystä maataloudesta ja ruoantuotannosta. Lisäksi hankkeessa edistetään varhaisnuorten työelämä- ja yrittäjyystaitoja järjestämällä leiri- kerho- ja työpajatoimintaa kotieläinpihan ympäristössä. Hankkeessa järjestetään myös kaikille avoimia paikallisia asukkaita osallistavia tapahtumia, jotka lisäävät alueen elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024-31.12.2025

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

257271

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner