Hanke
Kehittämishanke - 193168

Katse vesiin metsän käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.03.2022 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Katse vesiin metsän käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla -hanke aktivoi ja tietoa välittämällä tukee metsäalan toimijoita, yksityisiä maanomistajia ja vesien hoidosta kiinnostuneita yhteistyötahoja metsänhoidon vesistövaikutusten vähentämiseen metsänhoidon toimenpiteissä. Tavoitteena on jakaa ja ottaa käyttöön hyviä käytäntöjä, tutkimustietoa ja toimintamalleja mm. lisätä uusien digitaalisten vesiensuojelun aineistojen ja työkalujen tuntemusta ja hyödyntämistä kaikissa metsän käsittelyn toimenpiteissä eri osapuolien yhteisen keskustelun pohjalta. Hankkeella halutaan lisätä omatoimisten metsänomistajien tietoisuutta ja motivaatiota vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon metsien käsittelyssä. Toiminnan seurauksena vesiensuojelun ja luonnonhoidon laatu metsien käsittelyssä paranee. Vesiensuojelun ohella huomioidaan monimuotoisuuden edistäminen, riistan huomioiminen ja hiilensidonta. Hankkeessa valittavilla pilottivaluma-alueilla yhteisissä työpajoissa määritellään ko. alueen vesienhoidon kulmakivet ja metsän käsittelyssä huomioitavat asiat. Tiedot kootaan tarinakartoille ja infokorteilla hyödynnettäväksi laajemmin. Paikkatietoaineistojen ja -työvälineiden tuntemusta ja tehokasta käyttöä lisätään käyttäjien työpajoissa ja työstetään toimintamalleja edelleen jaettavaksi. Hankkeen aineistoja ja uusinta tutkimustietoa jaetaan sekä maastossa että etäyhteyksillä järjestettävissä tilaisuuksissa, mediassa ja sähköisillä kanavilla. Metsätalouden vesienhoidon ja luonnonhoidon menetelmistä ja merkityksestä viestitään myös suurelle yleisölle. Hankkeen toteutusaika on huhtikuu 2022 - syyskuu 2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193168

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt