Projekt
Utvecklingsprojekt - 193168

Katse vesiin metsän käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.03.2022 - 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Katse vesiin metsän käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla -hanke aktivoi ja tietoa välittämällä tukee metsäalan toimijoita, yksityisiä maanomistajia ja vesien hoidosta kiinnostuneita yhteistyötahoja metsänhoidon vesistövaikutusten vähentämiseen metsänhoidon toimenpiteissä. Tavoitteena on jakaa ja ottaa käyttöön hyviä käytäntöjä, tutkimustietoa ja toimintamalleja mm. lisätä uusien digitaalisten vesiensuojelun aineistojen ja työkalujen tuntemusta ja hyödyntämistä kaikissa metsän käsittelyn toimenpiteissä eri osapuolien yhteisen keskustelun pohjalta. Hankkeella halutaan lisätä omatoimisten metsänomistajien tietoisuutta ja motivaatiota vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon metsien käsittelyssä. Toiminnan seurauksena vesiensuojelun ja luonnonhoidon laatu metsien käsittelyssä paranee. Vesiensuojelun ohella huomioidaan monimuotoisuuden edistäminen, riistan huomioiminen ja hiilensidonta. Hankkeessa valittavilla pilottivaluma-alueilla yhteisissä työpajoissa määritellään ko. alueen vesienhoidon kulmakivet ja metsän käsittelyssä huomioitavat asiat. Tiedot kootaan tarinakartoille ja infokorteilla hyödynnettäväksi laajemmin. Paikkatietoaineistojen ja -työvälineiden tuntemusta ja tehokasta käyttöä lisätään käyttäjien työpajoissa ja työstetään toimintamalleja edelleen jaettavaksi. Hankkeen aineistoja ja uusinta tutkimustietoa jaetaan sekä maastossa että etäyhteyksillä järjestettävissä tilaisuuksissa, mediassa ja sähköisillä kanavilla. Metsätalouden vesienhoidon ja luonnonhoidon menetelmistä ja merkityksestä viestitään myös suurelle yleisölle. Hankkeen toteutusaika on huhtikuu 2022 - syyskuu 2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193168

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner