Hanke
Kehittämishanke - 14684

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016-2020

Lestijärven kunta

01.10.2015 - 19.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016-2020 -hankkeessa laaditaan Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016-2020. Elinvoimaohjelman sisällölliset tavoitteet ovat: 1. Yhteisen kehitysvision määrittäminen seudun elinvoiman ja uudistumisen kehittämiseen 2. Seudullisen kehittämisen painopisteiden ja toimenpiteiden määrittäminen seudun tarpeiden, mahdollisuuksien, vahvuuksien ja tavoitteiden pohjalta Elinvoimaohjelman laatimisen konkreettiset toimenpiteet tiivistetysti ovat: a. Taustaselvitykset ja tilasto-analyysit b. Sähköiset kyselyt (kohdennettu kysely sekä kaikille asukkaille avoin kysely) c. Kuntakohtaiset ryhmähaastattelut d. Seudullisen työpajan järjestäminen e. Ohjelma-asiakirjan kokoaminen ja julkaiseminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14684

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

19.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt