Hanke
Utvecklingsprojekt - 14684

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016-2020

Lestijärven kunta

01.10.2015 - 19.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016-2020 -hankkeessa laaditaan Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2016-2020. Elinvoimaohjelman sisällölliset tavoitteet ovat: 1. Yhteisen kehitysvision määrittäminen seudun elinvoiman ja uudistumisen kehittämiseen 2. Seudullisen kehittämisen painopisteiden ja toimenpiteiden määrittäminen seudun tarpeiden, mahdollisuuksien, vahvuuksien ja tavoitteiden pohjalta Elinvoimaohjelman laatimisen konkreettiset toimenpiteet tiivistetysti ovat: a. Taustaselvitykset ja tilasto-analyysit b. Sähköiset kyselyt (kohdennettu kysely sekä kaikille asukkaille avoin kysely) c. Kuntakohtaiset ryhmähaastattelut d. Seudullisen työpajan järjestäminen e. Ohjelma-asiakirjan kokoaminen ja julkaiseminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14684

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

19.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt