Hanke
Kehittämishanke - 148576

Kehittyvä kyläekosysteemi

Vuolijoen maaseutuyhdistys ry

14.03.2021 - 04.05.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa otetaan käyttöön käytöstä poistunut jätevedenpuhdistamo nuorten moottoriharrastus toimintatilana ja tuodaan Vuolijoelle sähköautojen latauspiste. Lisäksi hankkeessa kehitetään alueen näkyvyyttä, viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta muun muassa liikkuvien kyläteosten ja muiden toimenpiteiden kautta. Lisäksi etsitään ratkaisuja alueellisiin asumisen ja rakentamisen ongelmiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

148576

Aloituspäivämäärä

14.03.2021

Loppumispäivämäärä

04.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt