Hanke
Kehittämishanke - 72262

Kerimäen historia III: Haastattelut

Kerimäen Historiaseura ry

31.07.2018 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Päätavoite: Saada pääosin sähköisessä muodossa tehdyksi, kootuksi ja jäsenneltynä tallennetuksi aikalaistoimijoiden haastatteluja - vähintään 50 henkilöltä - Kerimäen keskeisestä historiasta vuosilta 1981-2012. Haastattelutallenteiden pohjalta tulee myöhemmin eri hankkeena voida laatia kooste, joka muodostaa Kerimäen historia III -teoksen ytimen. Tavoitteena on Kerimäen viime vuosikymmenten historiaa monipuolisesti ja eri näkökulmista kuvaava haastatteluaineisto, jossa käydään läpi myös asioiden, päätösten ja tapahtumien taustoja ja niihin vaikuttaneita seikkoja. Kunnan, seurakunnan, elinkeinoelämän, kulttuurin, liikunnan ja muiden yhteisöjen ja toimintojen kuvausta. Lisätavoite: Hankeaineisto hyödynnettävissä jatkossa tutkimus- ja opetustyössä. Aineisto kootaan vapaaehtoisvoimin haastatteluina, joita pohjustamaan kerätään paikallisten yhteisöjen toimintakertomuksia ja vastaavia julkaisuja. Historiatyön ammattilaisilta hankitaan haastattelurunkojen laadintaan ja haastatteluaineiston käsittelyyn ja jäsentelyyn asiantuntija-apua, jotta aineisto mahdollisimman hyvin palvelisi myöhempää historiateoksen laadintaa. Hankkeen toteutuksesta vastaa lähinnä Kerimäen Historiaseura ry:n hallituksesta koostuva hankeryhmä talkootyöperiaatteella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

72262

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt