Hanke
Investointihanke - 276693

Kesäkaaran pieninvestoinnit

Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kesäkaara -kehittämishankkeeseen liittyvät investoinnit. Kesäkaaran lainattava välineistö: vesipolkupyörä, sup -laudat 3 kpl, Zorp vesipallot 2 kpl, Kuplajalkapallot 6 kpl

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276693

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt