Projekt
Investeringsprojekt - 276693

Kesäkaaran pieninvestoinnit

Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kesäkaara -kehittämishankkeeseen liittyvät investoinnit. Kesäkaaran lainattava välineistö: vesipolkupyörä, sup -laudat 3 kpl, Zorp vesipallot 2 kpl, Kuplajalkapallot 6 kpl

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276693

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner