Hanke
Kehittämishanke - 180503

Keski-Suomen maaseutuviesti

JyväsRiihi ry

31.12.2021 - 30.12.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomen maaseutuviesti -tiedonvälityshankkeen toimenpiteet liittyvät maaseutuohjelman tiedottamiseen ja viestintään. Maaseutuohjelman viestinnän myötä varmistetaan maaseuturahaston varojen käyttö alueella sekä alueellisen ja paikallisten suunnitelmien toteutuminen. Hankkeen tuloksena maaseutuohjelman tuloksista ja vaikutuksista viestitään näkyvästi Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti. Maaseuturahaston tunnettavuus lisääntyy Keski-Suomessa, ja maaseuturahaston rahoittajat tunnetaan alueella. Hankkeen aikana tiedotetaan rahoituskauden 2023-2027 rahoituksesta. Toimijat saavat käyttöönsä ajan tasalla olevaa, keskitettyä tietoa rahoituksen hakemisesta uuden rahoituskauden alkaessa vuoden 2023 alusta. Maaseudun toimijoiden viestinnän osaaminen kasvaa hankkeen seurauksena. Erilaisia työpajoja viestinnästä, erityisesti vaikuttavuusviestinnästä tarvitaan, koska uusia toimijoita tulee rahoituksen piiriin koko ajan lisää. Viestintä maaseutuohjelman vaikutuksista Keski-Suomessa lisääntyy, kun sitä tekee useampi toimija. Pitkäjänteinen työ viestintävalmiuksien kasvattamiseksi kehittyy uusin keinoin. Hanke kehittää Keski-Suomen toimijoiden verkostoitumista. Hanke koordinoi ja kehittää Keski-Suomen maaseudun hankevetäjien verkoston, Pöllöparlamentin toimintaa. Verkoston toimintaa halutaan vahvistaa verkoston parista nousevien teemojen mukaisesti. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia viestinnän toimintatapoja. Livelähetykset otetaan käyttöön tiedottamisessa ja tehdään suoria videostriimauksia hanketoimijoiden luota. Menneen rahoituskauden tuloksia analysoidaan järjestelmällisesti ja etsitään niistä viestinnällisesti kiinnostavia vaikuttavuuden tuloksia. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180503

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt