Projekt
Utvecklingsprojekt - 180503

Keski-Suomen maaseutuviesti

JyväsRiihi ry

31.12.2021 - 30.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen maaseutuviesti -tiedonvälityshankkeen toimenpiteet liittyvät maaseutuohjelman tiedottamiseen ja viestintään. Maaseutuohjelman viestinnän myötä varmistetaan maaseuturahaston varojen käyttö alueella sekä alueellisen ja paikallisten suunnitelmien toteutuminen. Hankkeen tuloksena maaseutuohjelman tuloksista ja vaikutuksista viestitään näkyvästi Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti. Maaseuturahaston tunnettavuus lisääntyy Keski-Suomessa, ja maaseuturahaston rahoittajat tunnetaan alueella. Hankkeen aikana tiedotetaan rahoituskauden 2023-2027 rahoituksesta. Toimijat saavat käyttöönsä ajan tasalla olevaa, keskitettyä tietoa rahoituksen hakemisesta uuden rahoituskauden alkaessa vuoden 2023 alusta. Maaseudun toimijoiden viestinnän osaaminen kasvaa hankkeen seurauksena. Erilaisia työpajoja viestinnästä, erityisesti vaikuttavuusviestinnästä tarvitaan, koska uusia toimijoita tulee rahoituksen piiriin koko ajan lisää. Viestintä maaseutuohjelman vaikutuksista Keski-Suomessa lisääntyy, kun sitä tekee useampi toimija. Pitkäjänteinen työ viestintävalmiuksien kasvattamiseksi kehittyy uusin keinoin. Hanke kehittää Keski-Suomen toimijoiden verkostoitumista. Hanke koordinoi ja kehittää Keski-Suomen maaseudun hankevetäjien verkoston, Pöllöparlamentin toimintaa. Verkoston toimintaa halutaan vahvistaa verkoston parista nousevien teemojen mukaisesti. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia viestinnän toimintatapoja. Livelähetykset otetaan käyttöön tiedottamisessa ja tehdään suoria videostriimauksia hanketoimijoiden luota. Menneen rahoituskauden tuloksia analysoidaan järjestelmällisesti ja etsitään niistä viestinnällisesti kiinnostavia vaikuttavuuden tuloksia. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180503

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

30.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner