Hanke
Kehittämishanke - 256134

Kestävästi kehittyvät maatilat

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

- 27.02.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kestävästi kehittyvät maatilat -hankkeen toteuttajana on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja kumppanina Posion kunta. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2024 - 28.2.2027 ja toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Posio. Kohderyhmänä ovat maatilayrittäjät, sekä sukupolvenvaihdosten osalta myös metsätilalliset. Tavoitteena on aktivoida, kehittää ja tukea alueen maatilayrityksiä perustuen yrittäjille suunnatussa kyselyssä esiin tulleisiin kehittämis-/koulutustarpeisiin. Tavoitteena on jakaa tietoa ja parantaa valmiuksia uuden teknologian ja digitalisaation käyttöönottoon. Tavoitteena on myös kehittää yrittäjien valmiuksia riskienhallintaan, ennakointiosaamiseen ja yhteistyöhön, sekä välittää tietoa uusiutuvan energian tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista ja energiansäästöön liittyvistä asioista. Lisäksi tavoitteena on lisätä maatilojen valmiuksia ilmastomuutokseen sopeutumiseksi sekä muutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteena on myös aktivoida ja edistää maa- ja metsätilayrittäjiä sukupolvenvaihdoksien toteuttamiseksi. Koulutustuntien tavoite on 168 tuntia ja tilaisuuksien määrällinen osallistujatavoite on 45 eri henkilöä. Toimenpiteinä ovat paikkakunnittain pidettävät koulutustilaisuudet, joiden aihepiireinä ovat mm. uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö, sekä energiansäästö, teknologia ja digitalisaatio, riskienhallinta ja ennakointiosaaminen, ilmastonmuutos, yhteistyö, työhyvinvointi, sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset. Koulutuksien odotetaan kehittävän toiminnan kannattavuutta uuden teknologian ja digitalisaation keinoin. Valmiuden riskienhallintaan ja ennakointiosaamiseen odotetaan edistävän suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Tieto energiaan liittyvistä aihepiireistä odotetaan antavan yrityksille valmiuden tehdä uutta liiketoimintaa sekä parhaita mahdollisia energiaratkaisuja. Ilmastomuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät aihepiirit antavat valmiutta sopeutumiseen, sekä tietoa maatilan toimista kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256134

Loppumispäivämäärä

27.02.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt