Projekt
Utvecklingsprojekt - 256134

Kestävästi kehittyvät maatilat

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

- 27.02.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kestävästi kehittyvät maatilat -hankkeen toteuttajana on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja kumppanina Posion kunta. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2024 - 28.2.2027 ja toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Posio. Kohderyhmänä ovat maatilayrittäjät, sekä sukupolvenvaihdosten osalta myös metsätilalliset. Tavoitteena on aktivoida, kehittää ja tukea alueen maatilayrityksiä perustuen yrittäjille suunnatussa kyselyssä esiin tulleisiin kehittämis-/koulutustarpeisiin. Tavoitteena on jakaa tietoa ja parantaa valmiuksia uuden teknologian ja digitalisaation käyttöönottoon. Tavoitteena on myös kehittää yrittäjien valmiuksia riskienhallintaan, ennakointiosaamiseen ja yhteistyöhön, sekä välittää tietoa uusiutuvan energian tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista ja energiansäästöön liittyvistä asioista. Lisäksi tavoitteena on lisätä maatilojen valmiuksia ilmastomuutokseen sopeutumiseksi sekä muutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteena on myös aktivoida ja edistää maa- ja metsätilayrittäjiä sukupolvenvaihdoksien toteuttamiseksi. Koulutustuntien tavoite on 168 tuntia ja tilaisuuksien määrällinen osallistujatavoite on 45 eri henkilöä. Toimenpiteinä ovat paikkakunnittain pidettävät koulutustilaisuudet, joiden aihepiireinä ovat mm. uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö, sekä energiansäästö, teknologia ja digitalisaatio, riskienhallinta ja ennakointiosaaminen, ilmastonmuutos, yhteistyö, työhyvinvointi, sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset. Koulutuksien odotetaan kehittävän toiminnan kannattavuutta uuden teknologian ja digitalisaation keinoin. Valmiuden riskienhallintaan ja ennakointiosaamiseen odotetaan edistävän suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Tieto energiaan liittyvistä aihepiireistä odotetaan antavan yrityksille valmiuden tehdä uutta liiketoimintaa sekä parhaita mahdollisia energiaratkaisuja. Ilmastomuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät aihepiirit antavat valmiutta sopeutumiseen, sekä tietoa maatilan toimista kestävän kehityksen edistämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256134

Slutdatum

27.02.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner