Hanke
Kehittämishanke - 140627

Kiertävä Sydänneuvola

Satakunnan Sydänpiiri ry

31.12.2020 - 22.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sydän- ja verisuonisairaudet muodostavat edelleen merkittävän kansansairauksien ryhmän Suomessa aiheuttaen paitsi inhimillistä kärsimystä myös yhteiskunnallisia kustannuksia. Sydänsairaudet ovat suurelta osin ehkäistävissä terveillä elintavoilla, joten ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kannattaa panostaa. Satakunnassa sydänterveyteen yhteydessä olevat elintapahaasteet ovat yhteisiä useassa eri ikäryhmässä. Erityisesti ylipainotilastojen kärkisijojen suhteen satakuntalaiset erottuvat epäedukseen. Järjestöt tekevät merkittävää työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Satakunnan sydänpiiri tarjoaa järjestölähtöistä tukea sydänsairastuneille. Maaseudulla palvelutarjonta on kuitenkin harventunut, mikä asettaa maaseudun kylät ja väestön eriarvoiseen asemaan kaupungeissa asuviin verrattuna. Hankkeen avulla käynnistetään Kiertävä Sydänneuvola -toiminta, jonka turvin viedään alueen kylien väestölle ja sydänsairastuneille sekä heidän läheisilleen ennaltaehkäisevää neuvontaa ja omahoidon tukea sydänsairauden arkielämään liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin liittyen. Hankkeen tarkoituksena on ennaltaehkäistä sydänsairauksia ja vahvistaa kansalaisten omahoitoa ja arjen hallintaa, joka tukee sairastuneen ja läheisten jaksamista siten, että he pystyvät elämään mahdollisimman normaalia arkea sydänsairaudesta huolimatta, ja sairauden mukanaan tuomat pelot vähenevät. Lisäksi pyritään lisäämään kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhdistysten välistä yhteistyötä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

140627

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

22.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt