Hanke
Kehittämishanke - 178002

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE)

FENNOPROMO Oy

31.12.2021 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) -valtakunnallinen tiedonvälityshanke 1.1.2022 – 30.6.2024 välittää elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille uusinta tietoa bio- ja kiertotalousalasta ja kokoaa yrityksiä yhteen soveltamaan tätä tietoa ilmastoviisaiden vientituotteiden tuotekehityksessä. Lisäksi KIKE-hanke opastaa yrityksiä viestimään ulkomaisille asiakkaille lisäarvosta, jota syntyy kehitettäessä tuotteita kiertotalousosaamisen pohjalta. Toiminnallaan KIKE-hanke auttaa elintarviketeollisuutta saavuttamaan uutta kilpailukykyä kiertotaloudesta ja edistää elintarvikevientiä. Hankkeen toteuttajana toimii Fennopromo Oy yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

178002

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt