Hanke
Utvecklingsprojekt - 178002

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE)

FENNOPROMO Oy

31.12.2021 - 29.06.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) -valtakunnallinen tiedonvälityshanke 1.1.2022 – 30.6.2024 välittää elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille uusinta tietoa bio- ja kiertotalousalasta ja kokoaa yrityksiä yhteen soveltamaan tätä tietoa ilmastoviisaiden vientituotteiden tuotekehityksessä. Lisäksi KIKE-hanke opastaa yrityksiä viestimään ulkomaisille asiakkaille lisäarvosta, jota syntyy kehitettäessä tuotteita kiertotalousosaamisen pohjalta. Toiminnallaan KIKE-hanke auttaa elintarviketeollisuutta saavuttamaan uutta kilpailukykyä kiertotaloudesta ja edistää elintarvikevientiä. Hankkeen toteuttajana toimii Fennopromo Oy yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

178002

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsexport

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt