Hanke
Kehittämishanke - 193214

Kiertotaloutta Kyliin, Kierto- hanke

Väentupa r.y.

31.03.2022 - 31.03.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (2030) puolittaa ruokajätteen määrä vähittäiskaupan ja kuluttajan tasolla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa (Agenda 2030). Suomen perustuslaissa säädetään oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle. Kiertotalous kyliin Kierto- hankkeessa ruokahävikkiä koskevat kestävän kehityksen tavoitteet yhdistyvät perustuslaissa säädettyihin oikeuksiin. Hankkeessa kehitetään hävikkiruokajakelun malli Laukaan katvealueille, jossa hävikkiruoka tavoittaa Laukaan sivukylien asukkaita. Tavoitteena on yhteistyössä eri tahojen kanssa kehittää selkeä malli Laukaan sivukylille vietävän hävikkiruoan jakamisen ja hävikkiruokatietoisuuden sekä kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämisestä. Hanke tarjoaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuden halukkaille. Luonnonvarakeskus Luken mukaan ruokahävikin pienentämiseksi ihmisten kulutustapoihin tarvitaan muutos. Hanke edistää ruokahävikin vastaisen työn tavoitteita. Mallin avulla tarjotaan vapaaehtoistyötä kylien asukkaille hävikkiruokatietoisuuden tilaisuuksissa, hävikkiruokateemaisissa tapahtumissa sekä mahdollistaen hävikkiruoan saaminen heikossa asemassa oleville. Hankkeeseen voi osallistua voi myös ruokalahjoittajan roolissa. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallisuus lisääntyvät hankkeen tarjoaman kylän asukkaille suunnatun vapaaehtoistyön myötä. Vapaaehtoisten kyläläisten voimin järjestetään kaikille kyläläisille avoimia hävikkiruokaa koskevia tilaisuuksia, joiden teemana on kuluttajatietouden lisääminen, hävikkiruoan hyödyntäminen sekä konkreettinen ruoan valmistaminen. Hankkeessa kehitetään Laukaaseen täysin uusi toimintamalli, joka lisää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä liikkuvan hävikkiruokatoimijuuden kautta. Hankkeella on laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia maaseudun kylien ja palveluiden kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193214

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

31.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt