Hanke
Kehittämishanke - 13424

Kilpailukykyä kasviyrityksiin, KIPAKKA

ProAgria Etelä-Savo ry

01.09.2015 - 24.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella lisätään kasviyritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinalähtöisyyteen sekä kestäviin ja ympäristön huomioiviin tuotantomenetelmiin liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on lisätä kasviyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä, havaita uusia tuotanto- ja palvelumahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä yhteistyöhön perustuvalle innovatiiviselle liiketoiminnalle. Hankkeessa koulutetaan sekä luomu- että ns. tavanomaista viljelyä harjoittavia kasviyrittäjiä eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä. Pienryhmien varsinaisia koulutuspäiviä täydentävät kasvustojen havainnointi, pellonpiennartilaisuudet, teemapäivät, tila- ja yritysvierailut, työnäytökset, työpajat ja seminaarit. Koulutuksen painopisteet ovat kokonaisvaltainen johtaminen ja palvelujen kehitys yhdistettynä substanssiosaamiseen. Kantavana teemana on kestävä kehitys. Jokaisen valmennusryhmän ohjelmaan sisältyy elementtejä neljästä johtamisen tasosta, visio, strategia, operatiivinen johtaminen ja toiminta/toteutus, jotka painottuvat eri ryhmissä eri tavalla. Koulutuksen rinnalla hankkeessa kehitetään Johtamisindeksi ja yksinkertainen tuotantokustannuslaskelma havainnollisiksi ja helppokäyttöisiksi johtamisen ja talouden työkaluiksi paitsi koulutuksen tarpeisiin, myös myöhempään avoimeen käyttöön laajempien työkalujen rinnalle. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä hankkeeseen kanavoituu ajankohtaisin ja innovatiivisin tieto ja osaaminen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015-31.3.2019.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13424

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt