Hanke
Kehittämishanke - 14771

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu (KIKE)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2016 - 27.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on edistää keskisuomalaisen maaseudun kehittymistä kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi, jossa ruokaketjun ja sen rajanpinnan toimijat alkutuotannosta loppukäyttäjään hyödyntävät arvoketjuajattelua ja tunnistavat verkostoissa toimimisen vahvuudet. Tässä hankkeessa keskitytään asiakaslähtöisen myynti- ja markkinointiosaamisen sekä työhyvinvoinnin ja oman työn johtamisen kehittämiseen. Näitä maakunnallisesti tunnistettuja koulutustarpeita lähestytään eri näkökulmista - läpileikkaavina teemoina koulutukseen sisällytetään laatu, resurssiviisaus, sosiaalinen pääoma ja kansainvälistyminen. Opinto- ja benchmarking-matkat niin kotimaassa kuin ulkomaille tukevat ja laajentavat opittuja asioita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14771

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

27.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu muille mikro-tai pienyrityksille, kuin maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen, kaupan pitämisen tai metsätalousalalla toimiville yrityksille (70 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt