Hanke
Utvecklingsprojekt - 14771

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu (KIKE)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2016 - 27.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on edistää keskisuomalaisen maaseudun kehittymistä kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi, jossa ruokaketjun ja sen rajanpinnan toimijat alkutuotannosta loppukäyttäjään hyödyntävät arvoketjuajattelua ja tunnistavat verkostoissa toimimisen vahvuudet. Tässä hankkeessa keskitytään asiakaslähtöisen myynti- ja markkinointiosaamisen sekä työhyvinvoinnin ja oman työn johtamisen kehittämiseen. Näitä maakunnallisesti tunnistettuja koulutustarpeita lähestytään eri näkökulmista - läpileikkaavina teemoina koulutukseen sisällytetään laatu, resurssiviisaus, sosiaalinen pääoma ja kansainvälistyminen. Opinto- ja benchmarking-matkat niin kotimaassa kuin ulkomaille tukevat ja laajentavat opittuja asioita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14771

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

27.02.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
flerbranschgårdar
marknadsföring
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt