Projekt
Utvecklingsprojekt - 14771

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu (KIKE)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2016 - 27.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on edistää keskisuomalaisen maaseudun kehittymistä kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi, jossa ruokaketjun ja sen rajanpinnan toimijat alkutuotannosta loppukäyttäjään hyödyntävät arvoketjuajattelua ja tunnistavat verkostoissa toimimisen vahvuudet. Tässä hankkeessa keskitytään asiakaslähtöisen myynti- ja markkinointiosaamisen sekä työhyvinvoinnin ja oman työn johtamisen kehittämiseen. Näitä maakunnallisesti tunnistettuja koulutustarpeita lähestytään eri näkökulmista - läpileikkaavina teemoina koulutukseen sisällytetään laatu, resurssiviisaus, sosiaalinen pääoma ja kansainvälistyminen. Opinto- ja benchmarking-matkat niin kotimaassa kuin ulkomaille tukevat ja laajentavat opittuja asioita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14771

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

27.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner