Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 42417

Kinisjärven vesiosuuskunnan laajennushanke

Kinisjärven vesiosuuskunta

24.02.2017 - 13.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kinisjärven vesiosuuskunnan laajennushankkeessa vesijohtoverkostoa laajennetaan 3,6 km. Kinisjärven vesiosuuskuntaan liittyy seitsemän uutta osakasta, joista yksi on kyläyhdistys kylätalon osalta. Hankkeen myötä vesiosuuskunta laajenee myös Vuoman kylään. Kinisjärvi-Vuoman alueella veden laatu on kautta aikojen ollu huono. Tähän saatiin parannusta edellisen hankkeen aikana. Nyt reilun kymmenen vuoden jälkeen on tarkoitus laajetaa puhtaan veden saantia myös laajemmalle alalle. Hankkeen kautta kylän yhteisöllisyys ja yhteistoiminta vahvistuvat entisestään. Kinisjärvi-Vuoman kylillä on jo ennestään kokemusta erinäisistä hankkeista. Se on osoittanut kuinka sitoutuneita kyläläiset ovat yhteisten hankkeiden vetämiseen. Talkootyöllä pyritään yhä enemmän yhdistämään kyläläisiä ja toimimaan yhteisen edun nimiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42417

Aloituspäivämäärä

24.02.2017

Loppumispäivämäärä

13.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt