Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 88432

Kipaisu kinttupoluille

Piipsjärven kyläyhdistys ry

31.01.2019 - 06.09.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Oulainen on aina ollut aktiivisesti esillä luonnon ja liikunnan parissa. Honkamajan alue on yksi luontoliikunnan merkittävimmistä kohteista Oulaisissa ja siellä ovat puitteet useille tapahtumille olemassa. Leirit, hiihtokilpailut ym. toiminta onnistuu järjestää hyvien toimijoiden ansiosta. Ruokailu ja majoitus on mahdollista useille kymmenille henkilöille yhtä aikaa. Alueen maastot ovat maisemallisesti monipuoliset ja sopivat hyvin maastoliikkumiseen. Alueella on myös runsas eläinlajisto. Muutamien kilometrien päässä Honkamajalta kulkee Vihannin luontopolkureitistö, joka on saanut pysyvän jalansijan patikoijien ja reppureissaajien keskuudessa. Hirvinevan ympäri kiertävä reitti on tullut suosituksi ja siellä kulkee patikoijia ja talvella hiihtäjiä laajalta alueelta ja nimenomaan palvelee Oulaisten alueen ihmisiä merkittävästi. Yhdysreitin tekeminen kinttupoluille luo monia mahdollisuuksia. Vanhat marjastusreitit saavat uutta ilmettä ja yhdyspolku avautuu jälleen vuosikymmenien takaisille hillamaille. Liikunnan parissa toimivat voivat käyttää reittiä myös lumikenkäillen, juosten ja hiihtäen. Tässä hankkeessa aktivoidaan kylien asukkaita kehitystyöhön sekä vahvistetaan yhteistyötä eri kylätoimijoiden välillä. Lisäksi vahvistetaan maaseutukulttuuria ja kaupunkilaisten sekä kyläläisten kohtaamisia ja kehitetään luonto- sekä kulttuurimatkailua. Vihannin kinttupolut on hanke-esimerkki hyvin toimivasta eri tahojen yhteistyöstä. Kyseisessä hankkeessa oli toimijoina kylät ja kylien toimijat. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa reitistöä myös naapurikaupunkiin ja luoda samanlaista joustavaa ja yhteen hiileen puhaltavaa talkoohenkeä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

88432

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

06.09.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt