Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 88432

Kipaisu kinttupoluille

Piipsjärven kyläyhdistys ry

31.01.2019 - 06.09.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oulainen on aina ollut aktiivisesti esillä luonnon ja liikunnan parissa. Honkamajan alue on yksi luontoliikunnan merkittävimmistä kohteista Oulaisissa ja siellä ovat puitteet useille tapahtumille olemassa. Leirit, hiihtokilpailut ym. toiminta onnistuu järjestää hyvien toimijoiden ansiosta. Ruokailu ja majoitus on mahdollista useille kymmenille henkilöille yhtä aikaa. Alueen maastot ovat maisemallisesti monipuoliset ja sopivat hyvin maastoliikkumiseen. Alueella on myös runsas eläinlajisto. Muutamien kilometrien päässä Honkamajalta kulkee Vihannin luontopolkureitistö, joka on saanut pysyvän jalansijan patikoijien ja reppureissaajien keskuudessa. Hirvinevan ympäri kiertävä reitti on tullut suosituksi ja siellä kulkee patikoijia ja talvella hiihtäjiä laajalta alueelta ja nimenomaan palvelee Oulaisten alueen ihmisiä merkittävästi. Yhdysreitin tekeminen kinttupoluille luo monia mahdollisuuksia. Vanhat marjastusreitit saavat uutta ilmettä ja yhdyspolku avautuu jälleen vuosikymmenien takaisille hillamaille. Liikunnan parissa toimivat voivat käyttää reittiä myös lumikenkäillen, juosten ja hiihtäen. Tässä hankkeessa aktivoidaan kylien asukkaita kehitystyöhön sekä vahvistetaan yhteistyötä eri kylätoimijoiden välillä. Lisäksi vahvistetaan maaseutukulttuuria ja kaupunkilaisten sekä kyläläisten kohtaamisia ja kehitetään luonto- sekä kulttuurimatkailua. Vihannin kinttupolut on hanke-esimerkki hyvin toimivasta eri tahojen yhteistyöstä. Kyseisessä hankkeessa oli toimijoina kylät ja kylien toimijat. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa reitistöä myös naapurikaupunkiin ja luoda samanlaista joustavaa ja yhteen hiileen puhaltavaa talkoohenkeä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

88432

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

06.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt