Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 45557

Kiteen nuoriso- ja yhteisötila viihtyisäksi -hanke

Kiteen kaupunki

30.04.2017 - 05.08.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kiteen kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että Kiteen kaupungin nuorisotoimi käynnistää syksyllä 2017 kaupungin oman nuorisotilatoiminnan. Nuorisotila tulee yhteishyödylliseen käyttöön myös muille käyttäjäryhmille niinä aikoina, kun se ei ole nuorisotoimen käytössä. Tila perustetaan entisen linja-autoaseman kiinteistöön Kiteen keskustaan. Kiteen Nuoriso-/yhteisötila viihtyisäksi -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nuoriso-/yhteisötilan kalustaminen, tarvikehankinnat ja sisustaminen siten, että tila saadaan mahdollisimman nopealla aikataululla kohderyhmälle soveltuvaksi. Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta nuoriso-/yhteisötilan suunnittelussa sekä edistää Kiteen eri yhdistystoimijoiden yhteistyötä. Hankkeen aikana Kiteen kaupungin nuorisovaltuusto laatii kyselyn nuorisotilan kohderyhmälle taloon tulevista hankinnoista sekä osallistuvat halutessaan sisustamiseen. Kyselyn tulosten avulla tilasta pyritään saamaan heti toiminnan käynnistyessä sellainen paikka, jossa nuoret ja muut nuoriso-/yhteisötilan käyttäjät mielellään viettävät vapaa-aikaa. Hanke on suunniteltu 1.5.2017 - 31.5.2018 väliselle ajalle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 23 300 €, josta Leader-rahoituksen osuus on 16 300 € ja Kiteen kaupungin omarahoitusosuus on 7 000 €. Kiteen kaupungin omarahoitusosuus on varattu nuorisotoimen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvioon. Hankkeen kustannukset koostuvat pääosin välineistön hankinta- ja ostopalvelukustannuksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

45557

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

05.08.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt