Hanke
Investointihanke - 295798

Klimatsmart kylanläggning

Malax Fiskargille rf

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vi ansöker om projektet för att investera i en framtida klimatsmart kylanläggning som betjänar den gröna näringen på en blå åker. Större delen av driften kommer vi att klara av med 100% grön el. För detta införskaffas ett modernt kylaggregat, solpaneler och därtill hörande kopplingsarbeten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295798

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt