Projekt
Investeringsprojekt - 295798

Klimatsmart kylanläggning

Malax Fiskargille rf

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vi ansöker om projektet för att investera i en framtida klimatsmart kylanläggning som betjänar den gröna näringen på en blå åker. Större delen av driften kommer vi att klara av med 100% grön el. För detta införskaffas ett modernt kylaggregat, solpaneler och därtill hörande kopplingsarbeten.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

295798

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga klimatinvesteringar

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till klimatförändringen

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner