Hanke
Kehittämishanke - 273377

Kohti erikoiskasvien kustannustehokasta alkua: innovaatio onnistuneen nokkosen peltoviljelyn perustamiseksi suorakylvöllä (SEEDINET)

Luonnonvarakeskus

- 30.05.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nokkonen (Urtica dioica) on erikoiskasvi, jonka viljely monipuolistaa hyötykasvien valikoimaa. Nokkosen viljely on herättänyt paljon kiinnostusta. Tuotannon aloittamista kuitenkin vaikeuttaa nokkosen suorakylvön epävarmuus, johtuen nokkosen siementen ominaisuuksista ja itämisen vaatimuksista. Luotettavin menetelmä viljelyn perustamiseksi tällä hetkellä on esikasvatettujen taimien istutus. Taimien istutus on kuitenkin kallista, eikä Suomessa tällä hetkellä ole nokkosen kaupallista taimituotantoa. SEEDINET-hankkeemme tavoitteena on innovoida kustannustehokas pelletöintimenetelmä esikäsitellyille nokkosensiemenille suorakylvön mahdollistamiseksi. Menetelmä tulee noudattamaan luonnonmukaisen viljelyn vaatimuksia. Käytämme siementen lähteenä ARKNOKK-hankkeen aikana valittuja nokkosen alalajeja (U. dioica ja Sondenii). Hanketta koordinoi Luke ja se toteutetaan yhteistyössä luonnonmukaisia tuotteita valmistavien yrityksien, Arctic Warriors Oy ja Nordic Herbs Oy, kanssa. Ranskalaiset kumppanit toimivat nokkosen viljelyn asiantuntijana hankkeessa, ja he tarjoavat tukea menetelmän kehittämisessä. Lappia tarjoaa infrastruktuurin kenttätyöskentelyyn Louen toimipisteessä. Viljelyn perustamiskustannusten hallinta on olennainen edellytys nokkosen arvoketjujen synnylle. Siksi tämä hanke keskittyy innovatiivisen ja kustannustehokkaan suorakylvötekniikan kehittämiseen. Hanke toteutetaan Lapin ja Satakunnan alueella aikavälillä 1.6.2024-31.5.2027.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

273377

Loppumispäivämäärä

30.05.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt