Projekt
Utvecklingsprojekt - 273377

Kohti erikoiskasvien kustannustehokasta alkua: innovaatio onnistuneen nokkosen peltoviljelyn perustamiseksi suorakylvöllä (SEEDINET)

Luonnonvarakeskus

- 30.05.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nokkonen (Urtica dioica) on erikoiskasvi, jonka viljely monipuolistaa hyötykasvien valikoimaa. Nokkosen viljely on herättänyt paljon kiinnostusta. Tuotannon aloittamista kuitenkin vaikeuttaa nokkosen suorakylvön epävarmuus, johtuen nokkosen siementen ominaisuuksista ja itämisen vaatimuksista. Luotettavin menetelmä viljelyn perustamiseksi tällä hetkellä on esikasvatettujen taimien istutus. Taimien istutus on kuitenkin kallista, eikä Suomessa tällä hetkellä ole nokkosen kaupallista taimituotantoa. SEEDINET-hankkeemme tavoitteena on innovoida kustannustehokas pelletöintimenetelmä esikäsitellyille nokkosensiemenille suorakylvön mahdollistamiseksi. Menetelmä tulee noudattamaan luonnonmukaisen viljelyn vaatimuksia. Käytämme siementen lähteenä ARKNOKK-hankkeen aikana valittuja nokkosen alalajeja (U. dioica ja Sondenii). Hanketta koordinoi Luke ja se toteutetaan yhteistyössä luonnonmukaisia tuotteita valmistavien yrityksien, Arctic Warriors Oy ja Nordic Herbs Oy, kanssa. Ranskalaiset kumppanit toimivat nokkosen viljelyn asiantuntijana hankkeessa, ja he tarjoavat tukea menetelmän kehittämisessä. Lappia tarjoaa infrastruktuurin kenttätyöskentelyyn Louen toimipisteessä. Viljelyn perustamiskustannusten hallinta on olennainen edellytys nokkosen arvoketjujen synnylle. Siksi tämä hanke keskittyy innovatiivisen ja kustannustehokkaan suorakylvötekniikan kehittämiseen. Hanke toteutetaan Lapin ja Satakunnan alueella aikavälillä 1.6.2024-31.5.2027.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

273377

Slutdatum

30.05.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Europeiskt innovationspartnerskap EIP-projekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner