Hanke
Kehittämishanke - 67511

Kohti tulevaa II

MTK-Pohjois-Savo ry

01.03.2018 - 17.06.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Eläköityviä viljelijöitä on rohkaistava pohtimaan oman tilansa tulevaisuutta ennakkoluulottomasti, sillä MAST-hankkeen tekemän tilastoseurannan perusteella on nähtävillä, että jos viljelijä ei tee heti eläkeiän kynnyksellä päätöstä viljelystä luopumiselle, hän jatkaa viljelyä useamman vuoden ajan. Hanketta tarvitaan tiedottamaan aktiivisesti ja monikanavaisesti uusista tavoista tehdä omistajanvaihdos perheen ulkopuolisille tahoille. Myös ne tilat, joilla on tiedossa jatkaja, tarvitsevat tietoa uusista tavoista. Hankkeen tavoitteena on tiedottamisen keinoin vauhdittaa maatilayritysten omistajanvaihdoksia ja rohkaista viljelijöitä hyödyntämään julkisen rahan määrä, joka on käytettävissä tilojen kehittämiseen avustusten, lainojen ja maataloustukien muodossa. Hankkeen osatavoitteina ovat omistajanvaihdosten määrien kasvaminen Pohjois-Savossa, maatalouteen liittyvien avustusten, tukien ja korvausten hakeminen tarpeenmukaisesti, vähäinen sanktioiden määrä tukitarkastuksista ja asiantuntijoiden keskinäisen tiedonvaihdon tehostuminen. Viljelijöille tiedotetaan laajasti vaihtoehtoisista omistajanvaihdostavoista: koko tilan vuokraus, koko tilan myynti ja share farming-malli ja maatalouden tukien hakemista sekä valvontoihin valmistautumisesta. Nuorille järjestetään lyhyitä webinaareja, joissa käsitellään maatalousyrittämisen aloittamista, rahoituksen saamista, tuotannon kehittämistä jne. Eläkeikää lähestyville ikäluokille järjestetään tiedotustilaisuuksia. Suoratoistojen ja tallenteiden avulla pyritään tavoittamaan myös sellaista osaa kohderyhmästä, joka ei välimatkan tai ajallisten haasteiden takia pysty osallistumaan tilaisuuksiin paikan päällä. Hankkeen tuloksena uudet mallit omistajanvaihdoksista ovat laajalti tiedossa viljelijäkentässä, kehittävät tilat saavat lisää peltoa käyttöönsä ja omistajanvaihdosten määrä kasvaa nykyisen rahoituskauden alkuvuosien lukumääristä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67511

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt