Hanke
Kehittämishanke - 8625

Koko Kustavin kirjallisuusyhdistys -hanke

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry

30.06.2015 - 21.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

KKK -hanke on syntynyt tarpeesta kehittää Kustavin kesäkauteen voimakkaasti painottuvaa kulttuuritarjontaa ympärivuotiseksi. Aiemmin pääasiassa Volter Kilpi -kirjallisuusviikon järjestämiseen keskittyneen yhdistyksen toimintaa laajennetaan palvelemaan ja hyödyttämään laajemmin kustavilaisia, paikkakunnan kesäasukkaita, yrittäjiä ja toimijoita. Yhdistys aloittaa kirjallisen leiritoiminnan Kustavissa lapsille, nuorille ja aikuisille. Uutena tapahtumakokonaisuutena on talven pimeimpään ajankohtaan ajoittuvat Mörk ö -viikot, jotka toteutetaan verkostoyhteistyönä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotetaan Kustavin teemakuntakokonaisuus Turun Kirjamessuilla 2015, joka toimii myös KKK-hankkeen avajaisina. Hankkeen tavoitteena on kehittää Kustavin kirjallisuuskuntaimagoa yhdessä paikallisten ja kesäasukkaiden kanssa, nostaa esiin ja tukea kulttuuritoimijoita sekä vahvistaa elinkeinoelämää ja matkailua. Paikallisille ja kesäasukkaille järjestetään yhteisiä ja yhteisyyttä luovia tapahtumia. Kustavista tehdään yhä houkuttelevampi paikka asua, yrittää ja viettää vapaa-aikaa. Tuloksena kotiseutuidentiteetti vahvistuu ja paikallisten ja kesäasukkaiden mahdollisuudet nauttia kulttuurista ympärivuotisesti paranevat merkittävästi. Kun paikalliset ja kesäasukkaat oppivat tuntemaan toisiaan paremmin, maaseudulla asuvien ja kaupunkilaisten välinen kuilu kapenee ja yhteisöllisyys kasvaa. Yrittäjien hiljainen talvisesonki vilkastuu, kun kesäasukkaita ja matkailijoita tulee uusien ohjelmamuotojen myötä myös kesäkauden ulkopuolella. Kokenut ja aktiivinen yhdistys toimii aiempaa tehokkaammin ympärivuotisena, paikallisena ja alueellisena menestystekijänä ja vahvistaa erityisesti matkailuelinkeinoa ja Kustavin imagoa kulttuurikuntana. Aktiivinen ja monipuolinen kulttuuritoiminta vetää puoleensa matkailijoita ja kesäasukkaita myös kesäsesongin ulkopuolella ja houkuttelee uusia asukkaita ja uusia yrittäjiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8625

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

21.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt