Projekt
Utvecklingsprojekt - 8625

Koko Kustavin kirjallisuusyhdistys -hanke

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry

30.06.2015 - 21.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KKK -hanke on syntynyt tarpeesta kehittää Kustavin kesäkauteen voimakkaasti painottuvaa kulttuuritarjontaa ympärivuotiseksi. Aiemmin pääasiassa Volter Kilpi -kirjallisuusviikon järjestämiseen keskittyneen yhdistyksen toimintaa laajennetaan palvelemaan ja hyödyttämään laajemmin kustavilaisia, paikkakunnan kesäasukkaita, yrittäjiä ja toimijoita. Yhdistys aloittaa kirjallisen leiritoiminnan Kustavissa lapsille, nuorille ja aikuisille. Uutena tapahtumakokonaisuutena on talven pimeimpään ajankohtaan ajoittuvat Mörk ö -viikot, jotka toteutetaan verkostoyhteistyönä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotetaan Kustavin teemakuntakokonaisuus Turun Kirjamessuilla 2015, joka toimii myös KKK-hankkeen avajaisina. Hankkeen tavoitteena on kehittää Kustavin kirjallisuuskuntaimagoa yhdessä paikallisten ja kesäasukkaiden kanssa, nostaa esiin ja tukea kulttuuritoimijoita sekä vahvistaa elinkeinoelämää ja matkailua. Paikallisille ja kesäasukkaille järjestetään yhteisiä ja yhteisyyttä luovia tapahtumia. Kustavista tehdään yhä houkuttelevampi paikka asua, yrittää ja viettää vapaa-aikaa. Tuloksena kotiseutuidentiteetti vahvistuu ja paikallisten ja kesäasukkaiden mahdollisuudet nauttia kulttuurista ympärivuotisesti paranevat merkittävästi. Kun paikalliset ja kesäasukkaat oppivat tuntemaan toisiaan paremmin, maaseudulla asuvien ja kaupunkilaisten välinen kuilu kapenee ja yhteisöllisyys kasvaa. Yrittäjien hiljainen talvisesonki vilkastuu, kun kesäasukkaita ja matkailijoita tulee uusien ohjelmamuotojen myötä myös kesäkauden ulkopuolella. Kokenut ja aktiivinen yhdistys toimii aiempaa tehokkaammin ympärivuotisena, paikallisena ja alueellisena menestystekijänä ja vahvistaa erityisesti matkailuelinkeinoa ja Kustavin imagoa kulttuurikuntana. Aktiivinen ja monipuolinen kulttuuritoiminta vetää puoleensa matkailijoita ja kesäasukkaita myös kesäsesongin ulkopuolella ja houkuttelee uusia asukkaita ja uusia yrittäjiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8625

Startdatum

30.06.2015

Slutdatum

21.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner