Hanke
Kehittämishanke - 212708

Kolinbindning i biomassa genom kombinerad gödsling och underbevattning

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

31.12.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ett mångsidigt försöksfält på Risöfladan i Vasa utgör en utmärkt infrastruktur för olika typer av försök med underbevattning inom jordbruket. På två delfält finns utöver konventionella täckdiken en separat injektionsslinga som ligger ca 60 cm under markytan, och därmed ca 50-60 cm ovanför dräneringen. Injektionsslingan kan utnyttjas för underbevattning men också för en effektiv injicering av lösta näringsämnen såsom ammoniumkväve. Preliminära småskaliga försök har visat sig att näring injicerad på detta djup är växttillgänglig. Resultaten från de småskaliga försöken visar på en ökad skörd av både spannmål och vall. Dessutom fördubblades vallväxternas rotmassa vilket innebär att en väsentligt ökad mängd av atmosfärens koldioxid har bundits i växtbiomassa i marken. I projektet kommer pilotförsök i praktisk skala att utföras med injicering av utspädd urin och jämföras med enbart underbevattning. Skördens och rötternas biomassa mäts i slutet av växtsäsongen, och dräneringsvattnets innehåll av näringsämnen kommer att följas under projektet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

212708

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt