Hanke
Kehittämishanke - 65324

Korpijärven matkailuyritysten yritysryhmähanke

Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy

30.04.2018 - 19.08.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on Korpijärven alueen matkailuyritysten kehittämistä tavoitteleva yritysryhmähanke. Hankkeen taustalla on tarve matkailukauden pidentämiseen sesonkikauden ulkopuolelle. On havaittu, että luontokohteiden ja -palveluiden kiinnostavuus kasvaa koko ajan. Repoveden kansallispuiston läheisyys ja kansallispuiston kasvavat kävijämäärät näkyvät myös muuttuvina sekä kasvavina kehittämistarpeina yritysten arkipäivässä. Yrityksillä on tarve myös Korpijärven alueen näkyvyyden parantamiseen matkailumarkkinoinnissa erityisesti kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti. Venäläisten asiakkaiden määrä on muun maakunnan kehityksen tavoin laskenut useamman vuoden ajan. Toisaalta piristystä on havaittu tapahtuvan Keski-Euroopasta suuntautuvien matkojen osalta. Kaikilla ryhmän yrityksillä on tarpeita kehittää digitaalisen ja sosiaalisen median hyödyntämistä nykyaikaisin keinoin. Kyseessä on merkittävä yritysryhmä, joka kehittää yhdessä matkailu- ja majoituspalveluja sekä matkailumarkkinointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

65324

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

19.08.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt